Klubin tarkoitus

Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä klubin jäsenten samoin kuin kaikkien ihmisten kesken.

Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

Valmistaa tilaisuus vapaaseen keskusteluun taloudellisista, sivistyksellisistä, yhteiskunnallisista ja muista yleisesti kiinnostavista asioita, ei kuitenkaan väittelyyn uskonnosta ja puoluepolitiikasta.

Kannustaa klubin jäseniä epäitsekkääseen toimintaan oman paikkakuntansa hyväksi yhteiskunnallisella, taloudellisella ja sivistyksellisellä alalla.

Kehittää hyvää kansalaishenkeä ja yhteisymmärrystä kaikkien kansojen kesken.

Toimia yhteistyössä Lions –klubien kansainvälisen Lions Clubs International –järjestön kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla varojenkeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä harjoittamalla kahvilaliikettä ja kioskikauppaa, kumpaakin vain yhdessä toimipaikassa.