Toiminta

Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta pääsääntöisesti Lemin kirkonkylällä Kouvon Baarin kabinetissa. Nyt korona aikana on kokoonnuttu Teams-yhteydellä

Hallitus kokoontuu kuukauden 1. sunnuntai klo 18.00.
Klubi kokoontuu kuukauden 3. tiistai klo 19.00. Paikka vaihtelee.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla varojenkeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä harjoittamalla kahvilaliikettä ja kioskikauppaa, kumpaakin vain yhdessä toimipaikassa.